MINERALIA - Kiviharrastajan Kuvalehti

Julkaisija: Tampereen Kivikerho ry

ISSN-L 2323-5071
ISSN 2323-5071 (painettu)

Päätoimittaja: Kari Kinnunen. Toimitussihteeri: Liisa Hertell. Toimituskunta: Satu Hietala, Toni Eerola, Seppo J. Partanen ja Jussi Hartoma. Lehden aineistot ja juttuvinkit päätoimittajalle.

Mineralian kahdeksas vuosikerta ilmestyy vuonna 2020 seuraavasti: nro 1 huhtikuussa, nro 2 heinäkuussa, nro 3 lokakuussa ja nro 4 joulukuussa.

Mineralia on A4-kokoinen, vähintään 36-sivuinen, laadukkaalle paperille painettu Tampereen Kivikerhon jäsenlehti, joka on myös jäsenistöön kuulumattomien geologiasta, kivistä, kiviharrastuksesta tai kullasta kiinnostuneiden tilattavissa toimitussihteerin kautta, puh. 040 557 4700.

Mineralia painetaan Tampereella, Hämeen Kirjapainossa.


AIEMMIN ILMESTYNEET MINERALIAT (katso pdf-tiedostot alla kohdassa Liitteet)

 Mineralia 313net mineralia kansi 213 netti  mineralia kansi netti 113 

 Mineralia kansi 114 erikoispnet Mineralia kansi214 net Mineralia kansi 314net Mineralia kansi414net 

Mineralia kansi115 net Mineralia minikansi 215 Mineralia kansi 315 Mineralia kansi 415

Mineralia minikansi 116  Mineralia kansi 216 Mineralia kansi 316 Mineralia kansi 416

Mineralia kansi 117  Mineralia kansi 217Mineralia kansi 317 Mineralia kansi 4 17

Mineralia kansi 118 Mineralia Minikansi 218 Mineralia kansi 318 Mineralia 418

Mineralia kansi 119

 

MINERALIA-lehden pilottinumero (nro 1/2012) ilmestyi marraskuussa. Lue lehti netissä: 
Mineralia_1_2012_nettilehti


Tampereen Kivikerho ry:n kangasmerkki

net TKk kangasmerkki

Merkki on brodeerattu silkkilangoin.
Koko 6,4 cm. Merkin voi silittää kiinni ja ommella haluamaansa asusteeseen.
Hinta 3 euroa + kirjepostimaksu.

Tilaa sähköpostilla

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
T-paita Tampereen kivikerhon logolla
TKK t p 

Paidat ovat tummansinisiä Hurricane Basic -t-paitoja, 100-prosenttista esikutistettua puuvillaa, erittäin pehmeä, korkealaatuinen ja kestävä neulos.
Paidan miehustassa on valkoisena silkkipainatuksena Tampereen Kivikerhon logo.
 
Tällä hetkellä jäljellä olevat koot ovat L, XL ja XXL.
 
Paidan hinta on 8 € / kpl + toimituskulut 2 € postitettuna Suomeen
Paidan voi noutaa etukäteen sovittaessa myös kivi-illasta, jolloin toimituskuluja ei ole.

Tilaa sähköpostilla

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Opetusvideo pyöröhionnasta

pyorohionta DVD kansi 

Videolla käydään läpi hionnan kaikki vaiheet ja näytetään kuinka kivestä muodostuu koru hionnan edetessä.

Olipa halutun korun muoto mikä tahansa, samat vaiheet kuin videolla käydään läpi valmistumisprosessissa.
 
Video on Tampereen Kivikerhon tuottama.

Videon hinta  (Suomi) 20 € / kpl
Postituskulut Suomeen 3 €
 
Esittelyn videosta voit katsoa tästä.

================================================================================
Toitamme tilauksesi mahdollisimman nopeasti. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä kerhoon.

Tilaa sähköpostilla

 

 

TKkry logo3

 

Tampereen kivikerhon nettisivut ovat jatkuvasti kehityksen ja muutosten alla.

Jos huomaat sivuissa joitakin ongelmia tai haluat antaa palautetta tai ehdotuksia, ota mielellään yhteyttä!

Voi lähettää palautteesi sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kiitos!

 

Tampereen kivikerhon hallitus ja www-ylläpito.

Järjestämme mm. seuraavia kursseja tarpeen mukaan:

  • pyöröhiontakursseja viikonloppukursseina
  • kivenistutuskurssi
  • kivien tunnistuskurssi
  • hopeaketjukurssi viikonloppukurssina
  • hopeasormuksen tekokurssi
  • helmeilykurssi
  • mineraalimaalauskurssi

Kurssit pidetään Kivipajallamme osoitteessa Veturikatu 33, Tampere

Ajankohtaista tietoa kursseista löytyy Kivipajan sivulta

Alkalikivi; magmakivilaji, jossa alkalimetallien määrä suhteessa alumiinin tai piin määrään on korkea.
Alloktoninen muodostuma; esim. kallioperän osa tai alue, joka on muodostunut muualla ja siirtynyt nykyiselle paikalleen tektonisissa liikunnoissa.
Amfiboliitti; metamorfinen, suuntautunut kivilaji, joka koostuu pääasiassa amfibolista ja plagioklaasista.
Arkeeinen maailmankausi; geologisen aikataulun vanhin ajanjakso, noin 4000–2500 miljoonaa vuotta sitten.
Arkoosi; runsaasti maasälpää sisältävä hiekkakivi.
Biotiitti; yleinen kiilleryhmän silikaattimineraali.
Diabaasi; basalttia vastaava yleinen juonikivi.
Differentiaatio; kahden tai useamman kivilajin syntyminen samasta kantamagmasta.
Diopsidi; metamorfisissa kivissä esiintyvä pyrokseenimineraali.
Dioriitti; syväkivi, joka koostuu pääasiassa plagioklaasista ja sarvivälkeestä.
Dolomiitti; kalsium-magnesiumkarbonaatti mineraali.
Eutrofinen; runsasravinteinen.
Epikontinentaalinen; mannerreunukseen viittaava adjektiivi.
Gabro; syväkivi, joka koostuu pääasiassa plagioklaasista ja pyrokseenista.
Gneissi; rakenteeltaan suuntautunut, keski- tai karkearakeinen metamorfinen kivilaji.
Grafiitti; pehmeä tahraava mineraali, joka on koostumukseltaan pelkkää hiiltä. Sitä esiintyy mm. mustaliuskeissa.
Granaatti ; kemialliselta koostumukseltaan varsin monimutkainen silikaattimineraalien ryhmä. Granaatteja esiintyy yleisenä metamorfisissa kivilajeissa.
Graniitti; yleisin kivilaji, jonka päämineraalit ovat kalimaasälpä, plagioklaasi, kvartsi ja kiille.
Granitoidi; graniitin kaltainen magmakivi, alkalimaasälpägraniitin, graniitin, granodioriitin ja tonaliitin yhteisnimitys.
Granodioriitti; syväkivi, jonka päämineraalit ovat plagioklaasi, kalimaasälpä ja kvartsi sekä biotiitti ja/tai sarvivälke.
Hiidenkirnu; pyörteisen virtaavan veden kuljettaman kiviaineksen kallioon kuluttama pyöreä onkalo.
Hydroterminen toiminta; prosessi, jossa kiven huokosissa ja rakoja myöten virtaava kuuma mineraaliainespitoinen vesi voi muuttaa kiven koostumusta tai synnyttää
kiveen uuden mineraaliseurueen täyttämällä kiven huokoset ja syrjäyttämällä kiven mineraaleja.
Hypersteeni; pyrokseeniryhmän mineraali.
Intrussiivikivi; syväkivi tai juonikivi, joka on kiteytynyt magmasta maankuoressa.
Jatuli; varhaisproterotsooinen, kvartsiittien luonnehtima stratigrafinen yksikkö Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Juoni; kivilajin levymäinen esiintymistapa. Juoni syntyy usein kallioperän rakoon tai halkeamaan.
Kaleva; varhaisproterotsooinen, stratigrafinen yksikkö.
Kalimaasälpä; maasälpäryhmän tärkein mineraali.
Karbonatiitti; magmakivi, joka koostuu pääasiassa karbonaattimineraaleista.
Karsi, karsikivi; kalkkikivien reunoilla esiintyvä kalkkisilikaattikivi, joka sisältää runsaasti kalsium- ja magnesiumpitoisia silikaatteja.
Kerroksellisuus; kerrostuneen sedimentin ja sedimenttikiven alkuperäisrakenne, jossa esimerkiksi koostumus, väri ja raekoko vaihtelevat kerroksesta toiseen siirryttäessä.
Kiilleliuske; levymäisesti lohkeileva, yleinen metamorfinen kivi, jonka päämineraaleja ovat kvartsi, maasälpä ja kiilteet.
Kiillegneissi; kiillerikas gneissi.
Kompleksi; yleistermi kivilajiryhmälle, jonka sisäiset rajat, rakenteet, tms. ovat epäselvät.
Konglomeraatti; soramainen sedimenttikivi, joka pääosin koostuu vaihtelevasti pyöristyneistä, kookkaista kivilajikappaleista.
Kordieriitti; gneisseissä ja migmatiiteissa yleinen silikaattimineraali.
Kumulaatti; syväkivi, joka on syntynyt kiteiden erkaantuessa magmasta esim. gravitatiivisesti painumalla tai kohoamalla.
Kvartsi; yleinen kivimineraali, piidioksidia.
Kvartsiitti; lähes yksinomaan kvartsia sisältävä metamorfinen kivilaji.
Magma; maankuoressa esiintyvä kivisula.
Mesotrofinen; keskiravinteinen.
Meta-; etuliite, joka viittaa metamorfoosiin tai metamorfoosissa muuttuneeseen kiveen.
Metamorfoosi; geologinen tapahtuma, jossa kiven rakenne tai mineraalikoostumus, tai molemmat, muuttuvat liikuntojen tai muuttuneiden lämpötila- ja paineolosuhteiden vuoksi.
Migmatiitti; seoskivi, jossa vanhempaan kiveen on magmana tai liuoksina tunkeutunut tai vanhemmasta kivilajista metamorfoosin yhteydessä on sulanut ja erottunut
nuorempaa kiveä. Migmatiitin osien keskenäiset suhteet ja rakenteet vaihtelevat suuresti.
Montsoniitti; intermediäärinen syväkivi, jossa on yhtä paljon kalimaasälpää ja
plagioklaasia, mutta kvartsia vain vähän tai ei ollenkaan.
Moreeni; mannerjäätikön irrottamasta ja kuljettamasta kiviaineksesta syntynyt sekalajitteinen maalaji, joka voi sisältää raekokoja savesta lohkareisiin.
Myloniitti; kallioperän siirros- tai ruhjevyöhykeessä hienorakeiseksi hiertynyt kivilaji.
Neosomi; migmatiitin nuorin osa eli alkuperäisen kiven sulaessa syntynyt vaalea kiviaines.
Oligotrofinen; vähäravinteinen.
Opaakki; ohuthieessä läpinäkymätön, usein oksidi- tai sulfidimineraali.
Orogenia; vuorijonon muodostuminen.
Ortopyrokseeni; pyrokseeniryhmän mineraali, jolla on rombinen kidejärjestelmä.
Paleosomi; migmatiitin vanhin osa eli alkuperäisen kiven sulamatta tai muuttumatta jäänyt osa.
Pegmatiitti; hyvin karkearakeinen magmakivi.
Peridotiitti; lähes yksinomaan tummista mineraaleista kuten oliviinista ja pyrokseeneista muodostunut syväkivi.
Pilsteinen; kivilajin ominaisuus, jossa pitkänomaiset mineraalirakeet ovat epätäydellisesti järjestäytyneet yhdensuuntaisiksi.
Plagioklaasi; yleinen maasälpäryhmään kuuluva silikaattimineraali.
Poimu; mutkalle taipunut kerros tai muu taso.
Polymiktinen kivi; klastinen sedimenttikivi, jossa on useiden kivilajien kappaleita.
Porfyyrinen kivi; hajarakeita sisältävä magmakivi.
Proterotsooinen maailmankausi; arkeeisen ja paleotsooisen kauden välissä oleva maailmankausi (noin 2500–590 miljoonaa vuotta sitten).
Pyrokseenit; silikaattimineraaliryhmä.
Ristikerroksellisuus; virtaavan veden tai tuulen kerrostamille klastisille sedimenteille luonteenomainen rakenne, jossa osa aaltomaisesta rakenteesta on leikkautunut pois.
Sarvivälke; amfiboliryhmän yleisin mineraali.
Sedimentti; geologisten prosessien tuloksena maanpinnalle muodostunut kerros esim. soraa, hiekkaa, savea tai turvetta.
Sedimenttikivi; sedimentin kovettuessa muodostunut kivi.
Serisiitti; hienojakoinen kiillemineraali, muskoviitti.
Serpentiniitti; metamorfinen kivi, joka koostuu serpentiiniryhmän mineraaleista, jotka ovat oliviinin ja pyrokseenien muuttumistuloksia.
Sillimaniitti; alumiinisilikaattimineraali.
Silmägneissi; gneissi, jossa varsinkin kalimaasälpä ja kvartsi muodostavat soikeita rakeita tai raekasaumia.
Silokallio; jäätikön kuluttama ja hioma kallio, jossa on loivasti kohoava, pyöristynyt vastasivu ja jyrkkä rosoinen suojasivu.
Stratigrafia; geologinen haara, joka tutkii pintasyntyisten kivilajien kerrosten järjestystä, kerrossarjoja ja ikäsuhteita sekä kivilajien rinnastamista toisiinsa.
Sueviitti; meteoriittitörmäyksessä syntynyt kivi, joka koostuu erikokoisista kivenkappaleista sekä vulkaanisia pommeja ja lapilleja muistuttavista lasinkappaleista.
Sulfidit; joukko mineraaleja, joiden rakenteessa yksi tai useampi metalli on yhdistynyt rikkiin.
Suonigneissi; gneissi, jossa on runsaasti liuskeisuutta myötäileviä graniittisuonia.
Svekofenninen orogenia; Suomessa ja Ruotsissa näkyvä noin 1900 miljoonaa vuotta sitten tapahtunut orogenia.
Svekokarelidit; Ruotsista Suomen kautta Venäjän Karjalaan ulottuva muinaisvuoristo, jonka lounaisosaa nimitetään Svekofennideiksi ja ja koillisosaa Karelideiksi.
Svekokarjalainen; svekokarelidinen, svekokarelidien muinaisvuoristoon kuuluva.
Syväkivi; syvällä maankuoressa sulasta magmasta kiteytynyt kivilaji.
Tektoninen; maankuoren rakenteeseen ja liikuntoihin kuuluva.
Tonaliitti; syväkivi, granitoidi, jossa on vain vähän kalimaasälpää.
Tremoliitti; amfiboliryhmään kuuluva mineraali.
Trondhjemiiitti; tonaliitti, jossa on vain vähän tummia mineraaleja.
Ultraemäksinen kivilaji; magmakivi, joka sisältää alle 45 % piidioksidia.
Vulkaniitti; vulkaaninen kivi.
Ylityöntösiirros; työntösiirros, joka on hyvin loiva-asentoinen. Ylityöntösiirroksessa vanhempia kerroksia työntyy nuorempien päälle.
Zirkoni; tärkein zirkoniummineraali.

Lähde: Alueelliset ympäristöjulkaisut 214